proletariat

(Antropologi) golongan pekerja, terutamanya mereka yang tidak mempunyai modal dan menyara kehidupan dengan makan gaji atau mengambil upah.

berkongsi