proklamir

[arkaik];

memproklamirkan memproklamasikan.

berkongsi