produser

[bahasa percakapan] penerbit filem, drama dan sebagainya.

berkongsi