pris

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] hadiah (dalam loteri, perlumbaan kuda, dan lain-lain).

berkongsi