premis II

bangunan dan kawasan tempat diuruskan perniagaan dan sebagainya:
~ perniagaan;
firma itu telah berpindah ke ~ baru di Jalan Tun Razak.

berkongsi