prasarana

keseluruhan kemudahan dan perkhidmatan asas (seperti kemudahan pengangkutan dan perhubungan, bekalan kuasa elektrik, dan lain-lain) yang perlu bagi pembangunan (pertumbuhan) dan kemajuan, infrastruktur:
ladang rakyat Felda diwujudkan dengan pembangunan ~ yang besar-besaran.

berkongsi