potensi

kemampuan (mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu), kebolehan, kekuatan, kesanggupan, keupayaan untuk berkembang maju dan sebagainya:
EEC akan memberikan penerangan kepada Asean tentang hasil kajian berhubung dengan ~ usaha sama antara negara-negara Asean;

berpotensi mempunyai potensi, berkemampuan, berkebolehan, berkesanggupan, berkeupayaan (untuk berkembang maju dan sebagainya):
rasional, sikap yang mengabaikan pasaran ASEAN yang jelas ~ sesungguhnya sukar hendak difahami;
pemimpin yang ~;
adakah kata-kata itu ~ untuk digunakan?

berkongsi