positivisme

alliran falsafah yang menganggap bahawa ilmu pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti (berlawanan dengan metafizik).

berkongsi