posisi

[Indonesia-Belanda]

1. kedudukan, letaknya:
kita tak mahu membahayakan ~ tentera kita;

2. jawatan (dalam pekerjaan dan lain-lain), pangkat;

3. letak sesuatu perkataan dalam ayat.

berkongsi