porsetel

[Indonesia-Belanda] anjuran, cadangan, usul;

memporsetelkan menganjurkan, mencadangkan, mengusulkan.

berkongsi