polmah, polmak

[Indonesia-Belanda]

1. [bahasa percakapan] surat kuasa;

2. orang yang diberi kuasa, kuasa.

berkongsi