poligraf

(Perubatan) alat untuk merakam berbagai-bagai gerak balas fisiologi secara serentak, seperti gerakan gelombang nadi, pernafasan dan tekanan darah.

berkongsi