planet

sebarang jasad, kecuali komet, meteor atau satelit, yang beredar mengelilingi matahari dalam sistem suria, misalnya Bumi, Marikh,Utarid, Zuhrah, Jupiter, dan lain-lain.

berkongsi