piket I

mogok dengan menghalang orang lain bekerja (mengajak orang lain jangan bekerja):
buruh kilang itu akan mengadakan ~;

berpiket mengadakan piket.

berkongsi