perjaka

orang muda, pemuda:
umumnya buat lelaki ~, kalau sudah berkumpul demikian, main kartu hingga pagi;

jaka II.

berkongsi