perantis

orang yang bekerja dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang:
dia menjadi ~ di sebuah kedai dapur arang;

perantisan;
latihan ~ latihan sebagai seorang perantis (untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran);

keperantisan latihan dan kerja sebagai perantis:
dia berjaya menamatkan ~ selama enam tahun.

berkongsi