perajurit

1. anggota tentera, askar, serdadu;

2. [Indonesia] pangkat terendah dalam angkatan tentera, prebet;

3. [sastera lama] gagah dan berani;

keperajuritan perihal perajurit, kepahlawanan, ketenteraan.

berkongsi