pepek

pertaruhan luar daripada pertaruhan biasa (dalam permainan dobolo).

berkongsi