pencak

kepandaian menangkis (mengelak dan lain-lain) untuk mempertahankan diri, silat;
~ silat permainan menangkis (mengelak) dengan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri;

berpencak, memencak bermain pencak, bersilat:
pendekar leka memencak;

memencak-mencak terlalu marah (panas hati).

berkongsi