pemetaan

perihal membuat peta;

pemeta orang yang membuat peta.

berkongsi