pekin II

[Kedah] jimat, tidak boros;

berpekin berjimat.

berkongsi