pejong

[Kelantan];

terpejong kejang, keras;
mati ~ mati kejang.

berkongsi