pedo

[Kedah] teliti (berhati-hati) untuk melakukan sesuatu:
berjalan tu ~-~lah.

berkongsi