patuh

menurut (perintah, peraturan, hukum, dan lain-lain), taat, tidak membantah:
ke mana sahaja diperintahkan pergi, dia mesti ~;
orang yang kalah undian ini mesti ~ kepada keputusan ramai;
~ janggal
nampak sahaja patuh tetapi sebenarnya tidak;

mematuhi menurut (perintah, suruhan, dan lain-lain), mentaati:
Udin ~ cakap ibunya;
pemuda-pemuda Jepun ~ ajaran-ajaran Kongfutze;

kepatuhan perihal patuh (menurut perintah dan lain-lain), sifat patuh, ketaatan:
~ mereka itu memerlukan balasan yang sama;

pematuhan perbuatan mengikut perintah:
~ dan pengabdian masih lagi diutamakan.

berkongsi