pasti

tidak salah lagi, tidak boleh tidak, tentu;

belum ~ belum nyata, belum tentu;
ilmu ~ ilmu hisab;
kurang ~ kurang nyata (jelas), tidak tahu benar-benar;

memastikan menyatakan dengan pasti, menentukan (menetapkan) dengan pasti:
yang dapat dipastikan hanyalah badannya amat tegap;
seorang pemberita mesti ~ dahulu fakta-faktanya;

kepastian perihal pasti, ketentuan:
aku tercengang mendengar ~ yang tidak tertolak itu;
Dato’ Ujang sudah berani membuat ~ bahawa perempuan itu sudah berubah sikapnya;

ketidakpastian perihal atau keadaan tidak pasti, ketidaktentuan:
kemungkinan sesuatu menjadi salah atau menjadi benar tentulah mewujudkan ~ dan keraguan;

pemastian perbuatan memastikan.

berkongsi