pariti

1. kesamaan seperti pangkat, gaji, dan lain-lain;

2. kadar pertukaran yang sama antara dua unit mata wang.

berkongsi