parewa

[Minangkabau] penjahat, pengganas, perisau.

berkongsi