paradigma

1. daftar atau kumpulan lengkap bentuk terbitan sesuatu perkataan;

2. contoh atau model yang jelas tentang sesuatu:
kedudukan dunia media hari ini mempunyai empat trend utama yang diterima sebagai ~ yang universal;

3. lingkungan atau batasan pemikiran (seseorang atau sesuatu organisasi) pada sesuatu masa yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kemahiran, dan kesedaran yang ada;
anjakan ~ peralihan paradigma daripada satu lingkungan atau batasan kepada sesuatu yang baru (biasanya kepada yang lebih baik).

berkongsi