pantun

1. sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainnya mengandungi maksudnya);
berbalas ~ mengucapkan pantun bersambut-sambutan;

2. [arkaik] sejenis peribahasa yang digunakan sebagai sindiran;

3. [arkaik] sebagai jawaban kepada tuduhan dan lain-lain;

sepantun seperti, macam, seumpama;

berpantun mengucapkan (menyanyikan) pantun:
tiadalah pernah ia bertitah serta ~ seloka malam ini;

berpantun-pantunan berbalas-balas pantun;

memantuni menyindir (mengejek) dengan pantun;

berkongsi