pantek

[Jawa] pasak;

memantek melekatkan kayu dan lain-lain dengan menggunakan pantek (pasak), memasak.

berkongsi