panjing

(Palembang) [arkaik] menjadi hamba di rumah pesirah atau ketua kaum (bagi perempuan yang bunting di luar nikah dan enggan menyatakan lelaki yang bertanggungjawab);

memanjingkan menyuruh bekerja di rumah pesirah (orang yang tidak menunaikan kewajibannya).

berkongsi