panggas

tempat yang bertiang dua (untuk menyimpan kayu api).

berkongsi