pamit

[Jawa] = berpamitan, pamitan minta diri (untuk pulang dan lain-lain):
Kadir mengajak Ratna pulang tanpa pamitan lagi dari tuan rumah.

berkongsi