pakar

1. ahli (mahir, pandai sekali) dalam sesuatu ilmu dan lain-lain:
orang yang ~ ;

2. orang yang ahli (pandai sekali, mahir) dalam sesuatu ilmu dan lain-lain:
~ ekonomi;
~ kewangan;
~ tanaman;
~ runding
pakar (dalam sesuatu bidang atau ilmu pengetahuan) yang dirujuk atau dirunding untuk melaksanakan atau menyelesaikan sesuatu;

kepakaran pengetahuan dan kemahiran seorang pakar.

berkongsi