optik

1. kajian saintifik tentang cahaya dan pelihatan;

2. berkaitan dengan mata atau pelihatan;
~ gentian (Komputer) teknik penghantaran data digital dalam bentuk denyutan cahaya melalui berkas gentian kaca yang panjang, lut sinar, dan halus.

berkongsi