oper

[Indonesia] [bahasa percakapan];

mengambil ~ menggantikan pekerjaan (tanggungan, tugas, dan lain-lain) orang lain, mengambil alih;
kerja ~ kerja luar masa, kerja lembur;

mengoper
1. mengambil oper:
lebih dahulu, pelajarilah gerak perempuan di Eropah dalam-dalam, sebelum kita ~ sahaja cita-citanya;

2. memindahkan, mengalihkan;

3. = mengoperkan memberikan kepada, menyerahkan:
~ bola;

pengoperan pemindahan, pengalihan, penyerahan.

berkongsi