nutfah

[Arab] peringkat pertama kejadian manusia selepas persenyawaan antara ovum dengan sperma.

berkongsi