nusa

1. pulau:
~ Tenggara;

2. tanah air, tanah tumpah darah:
mempertahankan ~ dan bangsa.

Nusantara kepulauan Melayu;

kenusantaraan hal yang berkaitan dengan Nusantara:
berpegang teguh pada asas kebersamaan untuk mempertahankan sifat ~ yang asasi.

berkongsi