nipis I

tidak tebal, tipis;

menipis menjadi nipis;

menipiskan menjadikan nipis;

kenipisan keadaan atau sifat nipis:
~ cakera brek boleh mengeluarkan bunyi bingit;

penipisan proses atau perbuatan menipis atau menipiskan:
~ ozon yang disebabkan oleh pembakaran plastik secara terbuka adalah membahayakan.

berkongsi