ngawur

[Jakarta] berkata sembarangan (tidak difikirkan dahulu), asal berkata sahaja, merawak rambang.

berkongsi