nas

[Arab] ayat al-Quran atau hadis yang dipakai sebagai pegangan dalam hukum syarak, kutipan (petikan) daripada kitab suci sebagai alasan dalam sesuatu perkara;

bernaskan berdasarkan atau menggunakan al-Quran atau hadis sebagai nas;

dinaskan ditentukan dengan nas (petikan) dalam al-Quran atau hadis.

berkongsi