nanti II

tunggu;
~ sebentar tunggu sebentar;

menanti
1. menunggu (ketibaan sesuatu):
ia sedang ~ di sana;

2. tersedia untuk dihadiahkan (diberikan dan sebagainya):
hadiah wang tunai RM100 000 ~ kampung yang dipilih sebagai yang tercantik dan terbersih;

menanti-nanti sentiasa (lama) menanti, menunggu-nunggu:
dinanti-nantilah oleh semua pemanggil itu akan Pak Lebai beberapa lamanya hingga beralih matahari, tiadalah juga Pak Lebai datang;

menantikan menunggu ketibaan sesuatu (orang, waktu, dan lain-lain), menunggu akan:
maka Radin Kelang pun berdiri menghunus keris ~ orang mengamuk itu;
ia ~ hari malam, sangat lama rasanya;

menanti-nantikan menunggu-nunggu ketibaan sesuatu, menunggu-nunggu akan:
orang yang telah lama hilang dilarikan si pengayau dinanti-nantikan;

ternanti-nanti, nanti-nantian menunggu-nunggu dengan penuh harapan, selalu berharap:
ibu tirinya memang ~ hendak mendengar buah fikirannya;
ibu telah ~ agaknya;
~ bagai berlakikan raja
(peribahasa)
a) perihal orang yang berhajat kepada seseorang yang tidak sangat berkehendak kepadanya;
b) menantikan pertolongan orang yang banyak pekerjaannya;

penantian
1. perihal menanti:
~ itu membingungkan dan mencemaskan;
Encik Ramli beku dalam ~;
pertunangan selama enam bulan bukanlah suatu ~ yang singkat bagi orang yang sedang mabuk cinta;

2. tempat menanti (menunggu);

penanti (orang) yang menanti, penunggu, penyambut tetamu.

berkongsi