musyarakah, musyarakat

[Arab]

1. [arkaik] persyarikatan perdagangan, syarikat perniagaan, perkongsian;

2. [arkaik] masyarakat;

= masyarakat.

berkongsi