muntahi

[Arab] ahli suluk yang mencapai peringkat terakhir.

berkongsi