muktamad

[Arab]

1. (orang) yang dipercayai, (orang yang) boleh dipercayai, kepercayaan;

2. tidak boleh dipinda-pinda lagi, pasti, tetap:
keputusan jawatankuasa dalam hal yang berhubung dengan peraduan ini adalah ~ ;

memuktamadkan memutuskan atau menetapkan sesuatu cadangan (rancangan, keputusan dan sebagainya) secara muktamad:
kabinet ~ cadangan eksport dalam usaha untuk mewujudkan imbangan dagangan;
Bank Negara ~ garis panduan itu;

kemuktamadan keadaan muktamad.

berkongsi