mukim

1. penduduk tetap (di sesuatu tempat), tinggal tetap (lebih daripada satu masa Haji di Mekah);

2. kawasan yang di dalam lingkungan sebuah masjid;

3. kawasan (tempat tinggal) yang di bawah perintah seorang penghulu:
di salah satu tempat dalam ~ Batu sekarang ini, ada sekumpulan kecil kaum Sakai;

bermukim berkediaman, bertempat tinggal:
ada juga seorang dua peranakan Bugis yang ~ di Melaka;

permukiman
1. kegiatan bermukim;

2. tempat (daerah, kawasan) bermukim:
~ kumpulan pengakap di pinggir bukit itu telah pun selesai;

pemukim orang yang bermukim (yang tinggal) di sesuatu mukim.

berkongsi