mukadimah

[Arab] kata pengantar, kata pendahuluan, prakata;

bermukadimah memberikan atau mengucapkan mukadimah (dalam sesuatu pertemuan dan sebagainya):
setelah ~ dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi, perbincangan terus dimulakan.

berkongsi