muhibah

[Arab]

1. percintaan, kasih mesra:
melahirkan ~ dan kasih mesra;

2. perasaan persahabatan dan kemesraan:
bersedekah ialah satu daripada amal kebajikan yang membawa kepada bertambah teguh rasa ~ antara satu sama lain.

berkongsi