mufasir

[Arab] orang yang mentafsir al-Quran, pentafsir.

berkongsi