monumen

bangunan (patung dan lain-lain) yang dibina untuk memperingati seseorang atau sesuatu peristiwa penting, tugu.

berkongsi